Om projektet

Personer med funktionshinder utgör ca 20 procent av befolkningen. Många av dessa personer arbetar, reser och lever ett aktivt socialt liv trots sin funktionsnedsättning. Det är viktigt att hålla i minnet att risken för funktionsnedsättningar ökar drastiskt bland människor efter 50 års alder, bland de som tidigare varit friska. De kan börja med problem att gå, höra eller se. Den åldrande befolkningen ökar I Europa och innebär att antalet personer med särskilda behov ökar.

Enligt den Europeiska Unionens jämlikhetspolicy, har de enskilda medlemsstaterna infört lagstiftning mot diskriminering, som även omfattar turism.   Denna sektor är det inte alltid van att hur man kan bemöta och ge service till kunder med särskilda behov.

Utbildning, och yrkesutbildning inom denna sektor och kompletterande verksamheter, t.ex. transport, tar ofta inte upp frågor som rör kunder med särskilda behov, eller uppmärksammar dem inte.

Svaret på dessa problem ger det internationella projektet “Besöksmål tillgängliga för personer med funktionsnedsättning”  “(TEAD)” inom EU´s Leonardo da Vinci-program – Överföring av innovation, enligt kontrakt nr 2012-1-PL1-LEO05-27449.

Detta projekt är en fortsättning på projektet “Boende och Catering Tillgänglighet för funktionshindrade (ACAD)” som avslutades 2011, och som möttes med ett stort intresse av personer med funktionsnedsättningar, institutioner som arbetar med jämställdhetsfrågor och hotell- och restaurangbranschen.

I TEAD projektet kommer resultaten från föregående project att överföras till andra tjänster inom turistnäringen däribland turistbyråer, resebyråer, turistorganisationer guideverksamheter, turisttransporter, regionala marknadsföringskontor osv.

Till tidigare resultat kommer projektet att tillföra exempel på god praxis och erfarenheter från en ny partner i projektet : Access Sweden. Projektet har genomförs mellan den 1 december 2012 till den 30 november 2014.

TEAD LeafletSE